obrázek - ROLKOV, s.r.o. presah obrazku

KOTEVNÍ TECHNIKA

Vyrábíme kvalitní kotevní techniku.

Jedná se o kovové hmoždiny (tzv. kotvy) a kovové napínáky pro kotvení drobnějších a velice těžkých břemen, strojů, jeřábových drah a podobně.

Uvedené hmoždiny a napínáky jsou vyráběny dle „Osvědčení o zápisu užitného vzoru“ Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze, č. přihlášky 3499-95, číslo zápisu 3265, MPT F16B13/06.

Na požádání můžeme vyrobit veškeré atypické druhy podle Vašich požadavků.

 

POPIS VÝROBKŮ

  • Kovové hmoždiny (kotvy) se skládají z Fe pláště, Fe kuželíku, šroubu s podložkou nebo svorníku s podložkou a matice.
  • Pláště jsou vyrobeny z ocel. trubek bezešvých přesných třídy 11.
  • Kuželík je vyroben z ocelových kruhových tyčí třídy 11.
  • Svorník je vyroben z ocel. kruhových tyčí jakosti 11 600 – závit podle rozměru je válcován nebo řezán.
  • Šrouby jsou se šestihrannou hlavou, přesné, se závitem k hlavě šroubu, ČSN 02 1103 jakosti 5S až 8G. Podložky pod hlavy šroubů jsou podle ČSN 02 1702.
  • Matice použité na svorník jsou matice přesné podle ČSN 02 1401.5 s pevnostním značením 8G.
  • Háky nebo oka jsou vyráběny stejně jako svorníky z ocel. kruh. tyčí jakosti 11 600. Ohyby jsou prováděny za tepla nahřáním ve výhni. Koncové matice na okách a hácích jsou našroubovány na závit, který je vyroben v celé délce rovného kusu oka či háku.
  • Veškeré díly hmoždin jsou povrchově chráněny zinkochromátem stříbrné či žluté barvy s min. sílou povlaku 6 mikronů.

 

POUŽITÍ HMOŽDIN

Jednoduché kovové hmoždiny (kotvy) jsou vhodné pro připevňování různých druhů předmětů ke zdivu nebo betonu. S omezením nosnosti v tahu se dají použít do cihelného zdiva, pórobetonu nebo dřeva.

Složené kovové hmoždiny (kotvy) jsou určeny pro kotvení různých strojů, konstrukcí, svodidel, zábradlí, jeřábových drah, apod.- všude tam, kde je kladen důraz na větší nosnost uchycení.

 

NÁVOD NA ZABUDOVÁNÍ HMOŽDINY

Jednoduché ocelové hmoždiny - K

Příklepovým vrtákem o 0,5 až 1mm silnějším, než je průměr zvolené hmoždiny, vyvrtáme otvor ve shodné nebo delší délce, než je délka zvolené hmoždiny. Otvor řádně vyčistíme stlačeným vzduchem (pozor na oči!) nebo vodou, tak aby v něm nezůstaly žádné nečistoty. Do takto připraveného otvoru zasuneme kompletní hmoždinu, případně mírně poklepeme tak, aby konec hmoždiny byl v úrovni zdi, betonu, atd. Vyšroubujeme šroub nebo sundáme podložku a matici (u provedení se svorníkem), nasuneme připevňovaný předmět, nasadíme podložku, šroub nebo matku a přitahováním docílíme rozpínání hmoždiny v otvoru a tím i připevňování daného předmětu.

Složené ocelové hmoždiny - KS --> viz jednoduché ocelové hmoždiny-K.

Až na dno takto připraveného otvoru zasuneme složenou hmoždinu bez podložky a matice. Na takto zasunutou hmoždinu nasadíme připojovaný předmět, navlékneme podložku, nasadíme matici a dotáhnutím matice zafixujeme hmoždinu v otvoru a tím připevníme upevňovaný předmět.

Je nutno řádně dotáhnout matici tak, aby předmět byl řádně připevněn.

 

HMOŽDINA SE ŠROUBEM

nákres - kovová hmoždina se sřoubem

Katalog č. K-110 K-110 K-120 K-130 K-140 K-150 K-160
D mm 10 12 14 16 18 24 28
Z M6 M6 M8 M10 M12 M16 M20
L mm 35 40 50 60 70 90 100
L1 mm 40 45 55 65 75 95 105
S mm 8 10 10 15 15 dle požadavků zákazníka
R mm 45 55 68 85 97
max.zatížení- tah nezk. 12,5kN * 19,8kN * 29,0kN * 33,3kN * 76,0kN * 76,0kN *
max.zatíž-smyk 10,6kN 10,6kN 19,6kN 31,3kN 45,6kN 86,3kN 134,9kN

*destrukce hmoždiny
*destrukce betonu B-20 do M12
destrukce betonu B-40 od M16

 

HMOŽDINA SE SVORNÍKEM

nákres - kovová hmoždina se svorníkem

Katalog č. K-101 K-111 K-121 K-131 K-141 K-151 K-161 K-171
D mm 10 12 14 16 18 24 28 31
Z M6 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24
L mm 35 40 50 60 70 90 100 100
L1 mm 40 45 55 65 75 95    
S mm 8 85 100/140 120/170 130/180 240    
R mm 45 35 35/75 40/90 45/95 135    
max.zatížení- tah nezk. 12,5kN * 19,8kN * 29,0kN * 33,3kN * 79,0kN * 76,0kN * nezk.
max.zatíž-smyk 10,6kN 10,6kN 19,6kN 31,3kN 45,6kN 86,3kN 134,9kN 194, OkN

*destrukce hmoždiny
*destrukce betonu B-20 do M12
destrukce betonu B-40 od M16

 

HMOŽDINA SE SVORNÍKEM A TRUBKOU

nákres - kovová hmoždina se svorníkem a trubkou

Katalog č. K-102 K-112 K-122 K-132 K-142 K-152 K-162 K-172
D mm 10 12 14 16 18 24 28 31
Z M6 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24
L mm 35 40 50 60 70 90 100 100
L 1mm 50 60 70 90 100 135 150 150
L2 mm 15 20 20 30 30 45 50 50
R 85 85 100/140 120/170 130/180 240 260 350
S 25 15 15/55 15/65 20/70 80 90 175
max.zatížení- tah nezk. 12,5kN * 19,8kN * 29,0kN * 33,3kN * 76,0kN * 76,0kN * nezk.
max.zatíž-smyk 10,6kN 10,6kN 19,6kN 31,3kN 45,6kN 86,3kN 134,9kN 194, OkN

*destrukce hmoždiny
*destrukce betonu B-20 do M12
destrukce betonu B-40 od M16

 

HMOŽDINA S OKEM

nákres - kovová hmoždina s okem

Katalog č. K-103 K-113 K-123 K-133 K-143  
D (mm) 10 12 14 16 18 podle objedn.
Z M6 M6 M8 M10 M12
L (mm) 35 40 50 60 70
L1(mm) 40 45 55 65 75
R(mm) 85/100 85/100 125/145 135/155 155/175
S(mm) 35/50 35/50 55/75 60/80 60/80
L1+S(mm) 75/90 80/50 110/130 125/145 135/155
d(mm) 10 10 15 18 23
max.zatížení- tah nezk. 12,5kN * 19,8kN * 29,0kN * 33,3kN *
max.zatíž-smyk 10,6kN 10,6kN 19,6kN 31,3kN 45,6kN

*destrukce hmoždiny
*destrukce betonu B-20 do M12
destrukce betonu B-40 od M16

 

HMOŽDINA S HÁKEM

nákres - kovová hmoždina s hákem

Katalog č. K-104 K-114 K-124 K-134 K-144  
D (mm) 10 12 14 16 18 podle objedn.
Z M6 M6 M8 M10 M12
L (mm) 35 40 50 60 70
L1(mm) 40 45 55 65 75
R(mm) 85/100 85/100 125/145 135/155 155/175
S(mm) 35/50 35/50 55/75 60/80 60/80
L1+S(mm) 75/90 80/95 110/130 125/145 135/155
d(mm) 10 10 15 18 23
max.zatížení- tah nezk. 12,5kN * 19,8kN * 29,0kN * 33,3kN *
max.zatíž-smyk 10,6kN 10,6kN 19,6kN 31,3kN 45,6kN

*destrukce hmoždiny
*destrukce betonu B-20 do M12
destrukce betonu B-40 od M16

 

DVOJITÁ HMOŽDINA SE SVORNÍKEM

nákres - dvojitá kovová hmoždina se svorníkem

Katalog č. KS-200 KS-201 KS-202 KS-203 KS-204 KS-205
D (mm) 14 16 18 24 28 31
Z M8 M10 M12 M16 M20 M24
L(mm) 100 120 130 165 175 225
L1(mm) 105 125 135 170 180 230
R(mm) 140 170 180 240 260 350
S(mm) 30 35 40 55 60 80
max.zatížení- tah 20,4kN * 42,6kN * 47,6kN * 81,6kN * 87,6kN * nezk.
max.zatíž-smyk 19,6kN 31,3kN 45,6kN 86,3kN 134,kN 194,0kN

*destrukce hmoždiny
*destrukce betonu B-20 do M12
destrukce betonu B-40 od M16

 

NAPÍNÁK

nákres - napínák

Katalog č. N-300 N-301 N-302
D OK 10 14 17
ZL-Hák M6 Levý M8 Levý M10 Levý
ZP-Oko M6 Pravý M8 Pravý M10 Pravý
d(mm) 10 15 18
L(mm) 70 75 90
L1(mm) 75 100 130
L2(mm) 35 45 75
S 25 35 35
R 160 200 280
R1 210 270 350
R1-R=S 2X 50 70 70

 

Internetové služby RadekSoucek.cz